top of page

Termes i condicions

Coneix els termes i condicions en relació a la utilització de la nostra pàgina web

1. INFORMACIÓ GENERAL

Clàudia Roda Cucurull

Avinguda President Tarradellas, 53-55 2n 2a, 25001 Lleida
Domini pàgina web: www.agrologike.com

Aquesta pàgina ha estat creada per Clàudia Roda Cucurull (d'ara en endavant, Agrologikê), amb la finalitat d’apropar l'empresa als clients i beneficiaris, facilitant-los informació sobre els seus productes i serveis, funcionament i oferint-los la possibilitat de realitzar tràmits electrònics.

2. CONTINGUT

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent a la data de la seva darrera actualització. Agrologikê es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar l’esmentada informació, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta pàgina web. Igualment, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, els canvis i modificacions que es creguin convenients.

No seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la pàgina web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquesta pàgina web. Agrologikê, com a conseqüència de l’exposat en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

3. AVISOS I CONDICIONS

L’accés a aquesta pàgina web i a qualsevol de les seves pàgines i subpàgines suposa conèixer i acceptar les advertències legals, condicions i avisos d’ús que figuren a continuació.

Agrologikê es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i avisos d’ús d’aquesta pàgina web. Qualsevol d'aquestes modificacions s’anunciarà convenientment a través d’aquesta pàgina i serà efectiva des del moment de la seva publicació.

Ús lícit 

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il•lícites o il•legals, que infringeixin els drets d'Agrologikê o de tercers, o que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització del mateix. En concret i sense caràcter taxatiu, queda prohibit:

  • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel•lectual i industrial, etc.).

  • Realitzar, emprant els continguts d’aquesta pàgina web, qualsevol tipus de publicitat com l’enviament de correus electrònics no sol•licitats (spam) o comunicació similar.

  • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzats dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

Continguts

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició en aquest efecte, s’hagin indicat en aquesta pàgina web o s’utilitzin habitualment a internet i, en aquest últim cas, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del servei i els seus continguts.

4. RESPONSABILITAT

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda i il•legítima utilització d’aquesta pàgina web.

Agrologikê no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web.

Agrologikê no serà responsable dels possibles danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes externes a Agrologikê, de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’internet o en d’altres sistemes electrònics.

Igualment, Agrologikê tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d’aquesta pàgina web. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Agrologikê i els particulars o entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés. Agrologikê es reserva el dret a retirar de forma unilateral i en qualsevol moment els links que poguessin aparèixer en la seva pàgina web.

Agrologikê s’eximeix de responsabilitat quant als “cookies” que tercers externs puguin instal•lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari així com dels errors tipogràfics o inexactituds que puguin apreciar-se en els continguts de la seva pàgina web.

5. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública d’aquesta pàgina web són titularitat d'Agrologikê. Tots els textos, continguts, bases de dades, marca, nom comercial i la resta d’elements de la pàgina web són protegits per una legislació i els tractats internacionals vigents en la matèria.

L’usuari, únic i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquesta pàgina web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitat comercial o per incórrer en activitats il•lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel•lectual estan expressament reservats per Agrologikê.

Qualsevol explotació de tot o part del contingut d’aquesta pàgina web, realitzada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o d’altres, estan estrictament prohibits sense el permís previ i per escrit d'Agrologikê La infracció d’aquests drets poden donar lloc a procediments judicials, civils o penals.

6. PROTECCIÓ DE DADES

Agrologikê informa els usuaris sobre la política en el tractament de les dades de caràcter personal:

El tractament de les dades de caràcter personal, recollides a través dels formularis de la pàgina web tenen com a finalitat el manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi amb Agrologikê, així com el compliment de les tasques d’informació, comercialització (tasca aquesta última identificada com a tal) i altres activitats pròpies d'Agrologikê.

Agrologikê ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment segons el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i les normes que la desenvolupen.

Els titulars de les dades podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en el terminis previstos a la Llei Orgànica 15/1999, remetent un escrit a: (Ref. Protecció de Dades) – Clàudia Roda Cucurull - Avinguda President Tarradellas, 53-55 2n 2a, 25001 Lleida, o bé per correu electrònic a info@agrologike.com.

A Lleida, 5 d'agost de 2023

bottom of page